Wickedly Refueling Onlooker - Speedy Gonzales

Förståelse.

Som man lever i dag med all kommunikation så borde människor förstå varandra bättre och det borde bli mindre konflikter kan man tro. Det verkar dock inte alls vara fallet. Jag tycker att man ser människor överallt som kommunicerar med andra, det är ju bra att det ökar så kanske i förlängningen blir det bättre, låt oss för all del hoppas på det. Annars märker jag i alla fall att med sms och dylika korta meddelanden kan det vara svårt att uttrycka sig så att mottagaren förstår exakt vad jag menar.